Επιτυχημένο το τελευταίο σεμινάριο του 2007

Εκτός από τους τέσσερις προπονητές, στο σεμινάριο μίλησαν και οι ψυχολόγοι Παναγιώτης Σερδάρης και Ιωάννης Νεβεσκιώτης, οι οποίοι έθιξαν σημαντικά ζητήματα συμπεριφοράς και αντιμετώπισης στις σχέσεις προπονητή, αθλητή.