ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Sepk logoΥπενθυμίζουμε ότι η τελική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην Σχολή Β΄ Κατηγορίας είναι αύριο Παρασκευή 7/6/2019.