ΔΣ - Σύνθεση

Πρόεδρος: Παναγιώτης Γιαννάκης
Α' Αντιπρόεδρος: Σούλης Μαρκόπουλος
Β΄Αντιπρόεδρος: Γιάννης Χρυσανθόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Παρασκευάς Μουρατίδης
Ταμίας: Σωκράτης Ηλιάδης
Ειδικός Γραμματέας: Αλέξης Ζαβός
Μέλος: Παναγιώτης Αθανασιάδης
Μέλος: Στυλιανός Καρκανάκης
Μέλος: Ιωάννης Διαμαντάκος
Μέλος: Σπυρίδων Δεράος
Μέλος: Σωτήρης Νικολαίδης
Μέλος: Σίμος Συρόπουλος
Μέλος: Γιώργος Ρεμεντέλας
Μέλος: Μάριος Δεσποτάκης
Μέλος: Ιωάννης Τσουμπρής
Νομικός Σύμβουλος: Ελένη Φουντουκίδου - Τζαμάλη