Κόστος Συνδρομής

Η ετήσια συνδρομή των μελών στο Σ.Ε.Π.Κ. ανέρχεται στο ποσό των 60€ (5€/μήνα).


Η εξόφληση της ετήσιας συνδρομής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μελών στις επιμορφωτικές δραστηριότητες του Σ.Ε.Π.Κ. (σεμινάρια, υποτροφίες κλπ)


Τοπικά Σεμινάρια 2018

login banner

drills_el_new
playbook_en_new
el_unite_banner_lowres

Playbook Updates

e-genius.gr ...intelligent web software