Κόστος Συνδρομής

Η ετήσια συνδρομή των μελών στο Σ.Ε.Π.Κ. ανέρχεται στο ποσό των 60€ (5€/μήνα).


Η εξόφληση της ετήσιας συνδρομής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μελών στις επιμορφωτικές δραστηριότητες του Σ.Ε.Π.Κ. (σεμινάρια, υποτροφίες κλπ)