Διεθνή Σεμινάρια Νεαρών Παικτών

  • Έτος 2018


22 - 24/06 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2018


  • Έτος 2017


16 & 17/06 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2017


  • Έτος 2016


11 & 12/06 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2016


  • Έτος 2009


12,13 & 14/06 - 11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009


  • Έτος 2008

20 & 21/06 - 10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΠΑΤΡΑ 2008

13 & 14/06 - 9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008


  • Έτος 2007


23/05 - 7ο ΚΑΙ 8ο ΔΙΕΘΝΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ


  • Έτος 2006


13/06 - 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

16/06 - 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ


  • Έτος 2005


04/06 - 4o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


  • Έτος 2004


09/07 - 2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ

31/07 - 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ


  • Έτος 2003


28/06 - 1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ