Διεθνή Σεμινάρια

 • Έτος 2019

11 & 12/07/2019 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2019


 • Έτος 2018

29/12 & 30/12/2018 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2018

24/08 & 25/08/2018 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2018


 • Έτος 2017

30/06 & 01/07/2017 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2017


 • Έτος 2016

01 & 02/07/2016 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016


 • Έτος 2015

03, 04 & 05/07/2015 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015


 

 • Έτος 2014

20-22/06/2014 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014


 • Έτος 2013

28, 29 & 30/06/2013 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2013

10,11/05 & 12/05/13 - 4o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ACS ΑΘΗΝΑ 2013


 • Έτος 2012

29,30/06 & 01/07/12 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΦΑΙΔΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΥ" - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012

20-21-22/04/2012 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ACS ΑΘΗΝΑ 2012


 • Έτος 2011

01,02 & 03/07/11 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΑΘΗΝΑ 2011"

29,30/04 & 01/05/11 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ACS ΑΘΗΝΑ 2011


 • Έτος 2010

18,19 & 20/06/10 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΑΘΗΝΑ 2010"


 • Έτος 2009

02,03 & 04 /10 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ACS ΑΘΗΝΑ 2009

03,04 & 05 /07 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009


 • Έτος 2008


17/07/2008 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΘΗΝΑ 2008


 • Έτος 2007


05/05 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΘΗΝΑ 2007


 • Έτος 2006


30/06 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006


 • Έτος 2004


27/02 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MΑΡΟΥΣΙ 2004


 • Έτος 2003


03/07 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003


 • Έτος 2002


07/10 - ΝΙΚΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2002


 • Έτος 2000


15/12 - ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2000


 • Έτος 1996


16/06 - ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1996


 • Έτος 1995


15/10 - ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1995