Ένσταση για συμμετοχή προπονητή χωρίς Ταυτότητα

ΕΝΣΤΑΣΗ

 

Το Σωματείο ................................................................. υποβάλει ένσταση για κακή συμμετοχή του δηλωθέντος ως προπονητή ................................................... του Σωματείου ............................................................ διότι ο ασκών τα καθήκοντα του προπονητή ............................................... δεν έχει Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή ( ή το Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή δεν είναι δεόντως θεωρημένο κλπ), κι ως εκ τούτο υπάρχει παράβαση του άρθρου 4, παρ 2 της Υ.Α. 11671/2005 περί Κανονισμού Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του Νόμου 2725/99.