Τοπικό Σεμινάριο στην Καβάλα 12 Μαϊου

Το πρόγραμμα και τα θέματα των ομιλητών είναι τα εξής:

9:30-10:30 Φραγκιάς - Η επίθεση του Κεραυνού Λευκωσίας

10:45-11:45 Χριστόπουλος - Αρχές ατομικής Άμυνας

12:00-13:00 Μαρκόπουλος - Προσποιήσεις-κινήσεις ψηλών παικτών

Διάλειμμα 13:00 έως 14:00

14:00-15:00 Χριστόπουλος - Επίθεση με pick n' roll

15:15-16:15 Φραγκιάς - Άμυνα στο pick n' roll

16:30-17:30 Μαρκόπουλος - Αντιμετώπιση screens μακρυά απο τη μπά