Ανακοίνωση του ΣΕΠΚ

| Νέα του Σ.Ε.Π.Κ.

Sepk logo Το Δ.Σ. του ΣΕΠΚ κατά την τελευταία συνεδρίασή του της 13-11-2021 αποφάσισε ομόφωνα και όρισε: 1) ως υπεύθυνο ενημέρωσης του ΣΕΠΚ το μέλος του Δ.Σ. Μάριο Δεσποτάκη και 2) ως υπεύθυνο κοινωνικών δράσεων το μέλος του Δ.Σ. Γιάννη Τσουμπρή.