Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Π.Κ.

   1. ενέκρινε τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του έτους 2006-2007

   2. ενέκρινε τον προϋπολογισμό του έτους 2007-2008

   3. ενέκρινε τη διαγραφή των μελών που οφείλουν συνδρομές άνω των 4 ετών

   4. ενέκρινε αύξηση της μηνιαίας συνδρομής των μελών στο ποσό των 5 ευρώ


Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.Κ. θα υλοποιήσει άμεσα τις αποφάσεις της Γ.Σ. και συγκεκριμένα τη διαγραφή των μελών που οφείλουν συνδρομές άνω των 4 ετών κι ενημερώνει τα μέλη ότι η νέα συνδρομή θα ισχύσει από 1-7-2007.


e-genius.gr ...intelligent web software