Δικαιολογητικά Γ' Κατηγορίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (Επικυρωμένα):

  • Αίτηση ενδιαφερόμενου

  • Ιατρική βεβαίωση υγείας κι αρτιμέλειας (από Παθολόγο Ιδιώτη ή Δημοσίου)

  • Απολυτήριο Γραμματικών Γνώσεων (εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής ή πτυχίο ΤΕΙ ή πτυχίο ΑΕΙ)

  • Ποινική κατάσταση του ενδιαφερόμενου (Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τη ζητάει αυτεπάγγελτα)

  • Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη»

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις)

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τη σχολή μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι:

  • Έχουν ηλικία από 21 ετών

  • Είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή απολυτηρίου Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής

  • Έχουν ενεργό συμμετοχή ως Καλαθοσφαιριστές σε αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για μια τουλάχιστον πενταετία την οποία βεβαιώνει εγγράφως η Ε.Ο.Κ. ή η Ε.Σ.Κ.

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software