Πρόγραμμα Σπουδών Α΄ Κατηγορίας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Σχολή Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Α΄ Κατηγορίας αποτελεί την ανώτερη βαθμίδα στην εκπαιδευτική πυραμίδα της κατάρτισης των προπονητών. Για την παρακολούθηση της σχολής αυτής ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος του διπλώματος Β΄ Κατηγορίας και επιπλέον να έχει ασκήσει την προπονητική μετά την απόκτηση του διπλώματος αυτού. Ακόμη, απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στην Σχολή αυτή είναι η υποχρεωτική παρακολούθηση αριθμού εγκεκριμένων από τον ΣΕΠΚ σεμιναρίων. Χαρακτηριστικό του προγράμματος σπουδών είναι η διδακτική διαδικασία που ακολουθείται. Τα επιλεγμένα θέματα παρουσιάζονται υπό μορφή εισηγήσεων, ενίοτε και από περισσότερους του ενός εισηγητές. Το πρόγραμμα σπουδών συμπληρώνεται με εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε επιλεγμένα θέματα προπονητικής γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος.

Η δομή της Σχολής αποτελείται από τέσσερις περιόδους, τη διδακτική, την εξεταστική, την κατάθεσης διπλωματικής εργασίας και την περίοδο εξαγωγής αποτελεσμάτων. Ακόμα, προβλέπεται και μια επιπλέον περίοδος, αυτή της επανεξέτασης, για τους σπουδαστές που δεν πέτυχαν στις εξετάσεις.


Η Σχολή Καλαθοσφαίρισης Α΄ Κατηγορίας, λειτουργεί με βάση την παρακάτω δομή:

 • Διδακτική περίοδος:

  Τρεις (3) εβδομάδες (Δευτέρα – Παρασκευή) με 6 ώρες διδασκαλίας ημερησίως

 • Εξεταστική περίοδος:

  Μία (1) εβδομάδα για γραπτή εξέταση σε επιλεγμένα θέματα προπονητικής και στη συνέχεια αξιολόγηση των γραπτών

 • Διπλωματική εργασία:

  Τέσσερις (4) εβδομάδες για την εκπόνηση και κατάθεση της διπλωματικής εργασίας

 • Εξαγωγή αποτελεσμάτων:

  Μία (1) εβδομάδα για αξιολόγηση διπλωματικών εργασιών και εξαγωγή τελικών αποτελεσμάτω

Το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Καλαθοσφαίρισης Α΄ Κατηγορίας αποτελείται από εισηγήσεις θεωρητικής και πρακτικής εφαρμογής, που καλύπτονται σε 90 συνολικά διδακτικές ώρες. Τα μαθήματα γίνονται κυρίως υπό μορφή σεμιναρίου, στο οποίο κατά περίπτωση μπορεί να συμμετέχουν περισσότεροι του ενός εισηγητές διαφόρων ειδικοτήτων.

Α) ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Τα παρακάτω θέματα είναι ενδεικτικά και καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα των προβληματισμών, που πηγάζουν από την επαγγελματική άσκηση της προπονητικής. Η παρουσίαση τους από τους εισηγητές, ανάλογα με το περιεχόμενο τους, μπορεί να γίνει θεωρητικά ή πρακτικά ή ακόμη τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

 • Μεταβολικές ανάγκες της καλαθοσφαίρισης: πρακτικές συνεπαγωγές

 • Έλεγχος της έντασης της προπόνησης στην καλαθοσφαίριση

 • Ο προγραμματισμός της φυσικής προετοιμασίας του καλαθοσφαιριστή. Ιδιαιτερότητες

 • Αξιολόγηση των φυσικών και τεχνικών ικανοτήτων του καλαθοσφαιριστή

 • Η σημασία της κατασκοπείας στην ειδική προετοιμασία για αγώνα

 • Στατιστική ανάλυση αγωνιστικών δεδομένων

 • Η σημασία της αλλαγής των κανονισμών και η επίδραση τους στην επιθετική και αμυντική τακτική

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 • Ανασκόπηση θεματολογίας εφαρμοσμένης αθλητικής ψυχολογίας

 • Κοινωνική αθλητική ψυχολογία (ηγετική συμπεριφορά, συνοχή και σύμπνοια στην ομάδα, επικοινωνία)

 • Ψυχολογική προετοιμασία, προγραμματισμός ψυχολογικής προετοιμασίας

 • Αθλητικό ήθος και πνεύμα, επιθετικότητα και βία στον αθλητισμό: Ο ρόλος του προπονητή

 • Άγχος και επαγγελματική εξουθένωση του προπονητή

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 • Ειδική διατροφή στην καλαθοσφαίριση

 • Χρήση συμπληρωμάτων διατροφής στην καλαθοσφαίριση

 • Βιολογικές προσαρμογές νεαρών αθλητών με τη συστηματική άσκηση

 • Βελτίωση της αναερόβιας ικανότητας και της μυϊκής δύναμης σε αθλητές ομαδικών αθλημάτων

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

 • Ο ρόλος των σκελετικών δυσμορφιών στην πρόκληση και τη διαδικασία πρόληψης των τραυματισμών στην καλαθοσφαίριση

 • Πρώτες βοήθειες- Αξιολόγηση και λειτουργική αποκατάσταση των μυοσκελετικών τραυματισμών των καλαθοσφαιριστών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

 • Εφαρμογή βασικών αρχών οργάνωσης και διοίκησης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προπονητή καλαθοσφαίρισης

 • Στόχοι και προβληματισμοί της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης

ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

 • Η ατομική προπόνηση του καλαθοσφαιριστή

 • Σύγχρονες τάσεις στην ομαδική επιθετική τακτική της καλαθοσφαίρισης

 • Σύγχρονες τάσεις στην ομαδική αμυντική τακτική της καλαθοσφαίρισης

 • Η σημασία των ειδικών επιθετικών και αμυντικών καταστάσεων

Β) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε θέμα επιλεγμένο από θεματολογία γενικής προπονητικής θεώρησης. Ενδεικτική θεματολογία:

 • Ιδιαιτερότητες προπόνησης παικτών μικρής ηλικίας. Οργανωτική και προπονητική προσέγγιση

 • Ιδιαιτερότητες της γυναικείας καλαθοσφαίρισης. Οργανωτική και προπονητική προσέγγιση

 • Ιδιαιτερότητες προπόνησης ομάδων μικρών κατηγοριών, ερασιτεχνικής δομής. Οργανωτική και προπονητική προσέγγιση

 • Ιδιαιτερότητες προπόνησης ομάδων μεγάλων κατηγοριών, επαγγελματικής δομής. Οργανωτική και προπονητική προσέγγιση

 • H μακρόπνοη προετοιμασία του Έλληνα ταλαντούχου καλαθοσφαιριστή. Προπονητική προγραμματική προσέγγιση.

 • Αξιολόγηση της τεχνικής – τακτικής – φυσικής ικανότητας του καλαθοσφαιριστή

 • Αξιολόγηση της πορείας της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης. Αγωνιστική προσέγγιση.

 • Ο ηγετικός ρόλος του προπονητή. Η προσωπικότητα του. Τα ηγετικά του χαρακτηριστικά

 • Σχέσεις προπονητή - παίκτη – ομάδας – περιβάλλοντος. Η συμπεριφορά του προπονητή

 • Η κοινωνική συνοχή της ομάδας. Η σχέση της συνοχής με το αποτέλεσμα

 • Το στρες του προπονητή. Σχέση στρες και αποτελεσματικότητας προπονητή, παικτών αλλά και της ομάδας συνολικά

 • Η ηθική διάσταση του αθλητισμού. Αθλητικό πνεύμα

 • Ανάπτυξη θέματος ομαδικής τακτικής, ειδικών καταστάσεων κλπ.

 • Μεθοδολογία ανάλυσης αγωνιστικών δεδομένων

Γ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η αξιολόγηση της απόδοσης των σπουδαστών γίνεται ως εξής:

 1. γραπτές εξετάσεις σε επιλεγμένα θέματα προπονητικής της καλαθοσφαίρισης, που έχει γίνει η σχετική τους εισήγηση κατά τη διδακτική περίοδο. Η εξεταστέα ύλη, που καθορίζεται από το διδάσκοντα το μάθημα, περιέχεται στη σχετική βιβλιογραφία, που προτείνεται από τον ίδιο, όπως και στις σημειώσεις του.
 2. εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με θέμα προπονητικής γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος. Η κατάθεση της διπλωματικής εργασίας γίνεται εντός ενός μηνός από την λήξη των μαθημάτων της διδακτικής περιόδου.

Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 1. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την επίδοση στις γραπτές εξετάσεις σε επιλεγμένα θέματα της προπονητικής της καλαθοσφαίρισης και την επάρκεια της διπλωματικής εργασίας, που εκπονήθηκε.
 2. Οι σπουδαστές, που επιτυγχάνουν στις γραπτές εξετάσεις και τη σύνταξη της διπλωματικής εργασίας, προάγονται με βαθμολογική κλίμακα από 5 έως 10.
 3. Οι σπουδαστές, που αποτυγχάνουν στις εξετάσεις, παραπέμπονται για επανεξέταση εφ’ άπαξ. Η επανεξέταση γίνεται εντός τριών μηνών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.
 4. Διπλωματική εργασία, που δεν κρίνεται ικανοποιητική, επιστρέφεται και υποβάλλεται εκ νέου.

Ε) ΦΟΙΤΗΣΗ

 • Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική

 • Η ενεργός συμμετοχή των σπουδαστών στα πρακτικά μαθήματα, όποτε τους ζητηθεί, είναι υποχρεωτική

 • Σπουδαστής, που θα απουσιάσει για οποιονδήποτε λόγο πέρα από το 10% των πραγματοποιηθεισών ωρών διδασκαλίας, απορρίπτεται χωρίς δικαίωμα εξέτασης

 • Σπουδαστές, που δεν έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παρακολούθηση της Σχολής, δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software