Υποτροφίες Μελών ΣΕΠΚ 2007

Απαραίτητες προϋποθέσεις για δικαίωμα υποβολής αίτησης είναι οι εξής:

(ι). Μέλος του Σ.Ε.Π.Κ. για τρία χρόνια
(ιι). Γνώση αγγλικής γλώσσας (το οποίο να πιστοποιείται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος)
(ιιι). Παρακολούθηση δύο (2) τουλάχιστον Σεμιναρίων, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (τα οποία να πιστοποιούνται από φωτοαντίγραφα των διπλωμάτων των αντίστοιχων σεμιναρίων).
(ιν). Να έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις και να έχει καταβάλλει το πόσό των 300 ευρώ μέχρι την αναχώρησή του.

 Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και ό,τι άλλο νομίζει ο υποψήφιος ότι θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του όπως: βεβαιώσεις σεμιναρίων, διακρίσεις κλπ.
Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη επιπλέον: προπονητική εμπειρία, διακρίσεις, σεμινάρια, ήθος, βοήθεια στο Σ.Ε.Π.Κ.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2007.


omilites-seminarion-elllinika

COSTV LOGO

ekka-logo-01

x-large-Ganon Baker banner

SEPK Jobs Banner

gipeda-panelladika

Περιοδικό

Follow sepk_sepk on Twitter
e-genius.gr ...intelligent web software