Αίτηση για εγγραφή νέου μέλους

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ……………………………   ΟΝΟΜΑ………………………………

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ…………………… ΗΜ. ΓEΝΝΗΣΗΣ………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ……………………………………………………… T.K……………………

ΠΕΡΙΟΧΗ.………………………… ΝΟΜΟΣ…………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ……………………… ΚΙΝΗΤΟ…………………………………

FAX……………………… E-mail……………………………………………

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ:

………………………………………

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ:

…………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:

…………………………………………

ΘΕΜΑ : Αίτηση για εγγραφή νέου μέλους

ΠΡΟΣ Σ.Ε.Π.Κ.

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 230

Τ.Κ. 17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΘΗΝΑ

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Αθήνα,                                                                        

Με τιμή

Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ

………………………………………

Υπογραφή


e-genius.gr ...intelligent web software