Ανάληψη Καθηκόντων Προπονητή σε Περισσότερες από μια Ομάδες

Σε περίπτωση παραβάσεως των ανωτέρω διατάξεων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 8 του Κανονισμού Προπονητών Καλαθοσφαίρισης ποινές.


Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π.Κ. κατά την εξέταση κάθε καταγγελλόμενης προς αυτό παραβάσεως, προκειμένου να λάβει απόφαση απ’ αυτής, λαμβάνει υπ’ όψη του κι αξιολογεί όλες τις ειδικότερες συνθήκες και τα στοιχεία που αφορούν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.


Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διάταξη είναι συνδικαλιστικού περιεχομένου κι έχει τεθεί στον Κανονισμό μας κατόπιν επιθυμίας της πλειοψηφίας των μελών μας. Για οποιαδήποτε τροποποίησή της πρέπει να ληφθεί απόφαση της Γ.Σ. του Σ.Ε.Π.Κ. και να τροποποιηθεί ο ήδη ισχύων Κανονισμός Προπονητών Καλαθοσφαίρισης με την έκδοση νέας Υ.Α.


omilites-seminarion-elllinika

COSTV LOGO

ekka-logo-01

x-large-Ganon Baker banner

SEPK Jobs Banner

gipeda-panelladika

Περιοδικό

Follow sepk_sepk on Twitter
e-genius.gr ...intelligent web software