Αίτηση Υποψηφιότητας για Δ.Σ. Σ.Ε.Π.Κ.

ΑΙΤΗΣΗ

Του.......................................................................................................

Κατοίκου.....................................

Διεύθυνση.................................................................................................

Τηλ..........................................

Για την γεωγραφική περιφέρεια :

.................................................

ΘΕΜΑ : Υποβολή υποψηφιότητας

Ημερομηνία :...........................

Σημείωση:

Διαγράψτε αναλόγως την Α ή την Β περίπτωση.

ΠΡΟΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Κ.

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 230

Τ.Κ. 17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΘΗΝΑ

Σας γνωρίζω με την παρούσα ότι υποβάλλω υποψηφιότητα για την εκλογή μου ως :

Α - μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Β - μέλος της Τριμελούς Εξελεγκτικής

Επιτροπής

στις αρχαιρεσίες που θα γίνουν στις :

......-......-......

Με τιμή

Ο ΑΙΤΩΝ


topika-seminaria-2022

omilites-seminarion-elllinika

COSTV LOGO

ekka-logo-01

x-large-Ganon Baker banner

SEPK Jobs Banner

Περιοδικό

Follow sepk_sepk on Twitter
e-genius.gr ...intelligent web software