Αίτηση για συμμετοχή στη Σχολή Προπονητών Καλαθοσφαίρισης

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:.........................

 

ΟΝΟΜΑ:..............................

 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:......................

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

 

ΟΔΟΣ:.................................

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ:...........................

 

 

Τ.Κ.:...................................

 

 

ΠΟΛΗ:.................................

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:........................

 

 

ΑΘΗΝΑ: ....../....../............

ΠΡΟΣ:
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης

Σας  υποβάλω τα  συνημμένα δικαιολογητικά   και   παρακαλώ   να γίνω δεκτός στην  Σχολή  Προπονητών ..........................κατηγορίας ....... που θα   λειτουργήσει   στην   ...................... από ....................... έως ....................

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
............................

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software