Ίδρυση Σχολής Προπονητών Γ΄Κατ. στην Αθήνα

Καλούνται οι υποψήφιοι της Σχολής Προπονητών Γ' Κατηγορίας να καταθέσουν το φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στη Σχολή.

Σας επισημαίνουμε τα εξής :

1. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επικυρωμένα.

2. Η κατάθεση του φακέλου για τους υποψηφίους που διαμένουν στην Αθήνα θα γίνεται είτε στα γραφεία του ΣΕΠΚ είτε στην Γ.Γ.Α . Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (εκτός Αθήνας ) η αποστολή γίνεται ταχυδρομικά απευθείας στην ΓΓΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, Τ.Κ. 15180, ΜΑΡΟΥΣΙ) από σήμερα έως της 13/11/2013

Το πρόγραμμα (μέρες & ώρες των μαθημάτων) θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

1. Να έχει ηλικία 23-45 ετών.

2. Αίτηση συμμετοχής (Πιέστε εδώ)

3.Απολυτήριο Γραμματικών Γνώσεων (εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής ή πτυχίο ΤΕΙ ή πτυχίο ΑΕΙ). (επικυρωμένο).

4. Να είχε ενεργό συμμετοχή, ως Καλαθοσφαιριστής, σε Σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για μία τουλάχιστον πενταετία (5) την οποία βεβαιώνει η Ε.Ο.Κ. ή Ε.Σ.Κ.

5.Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (επικυρωμένη).

6.Ιατρική βεβαίωση (από Παθολόγο Δημοσίου ή Ιδιώτη)

7. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη» (Πιέστε εδώ)

  • Το τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

omilites-seminarion-elllinika

COSTV LOGO

ekka-logo-01

x-large-Ganon Baker banner

SEPK Jobs Banner

gipeda-panelladika

Περιοδικό

Follow sepk_sepk on Twitter
e-genius.gr ...intelligent web software