Ίδρυση Σχολής Προπονητών Γ΄Κατ. στην Θεσσαλονίκη

There are no translations available.

Καλούνται οι υποψήφιοι της Σχολής Προπονητών Γ' Κατηγορίας να καταθέσουν το φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στη Σχολή.

Σας επισημαίνουμε τα εξής :

1. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επικυρωμένα.

2. Η κατάθεση του φακέλου για τους υποψηφίους που διαμένουν στην Θεσσαλονίκη θα γίνεται είτε στα γραφεία του ΣΕΠΚ στην Μίκρα (2310 489244) . Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (εκτός Θεσσαλονίκης ) η αποστολή γίνεται ταχυδρομικά απευθείας στην ΓΓΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, Τ.Κ. 15180, ΜΑΡΟΥΣΙ) από σήμερα έως της 13/11/2013

Το πρόγραμμα (μέρες & ώρες των μαθημάτων) θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

1. Να έχει ηλικία 23-45 ετών.

2. Αίτηση συμμετοχής (Πιέστε εδώ)

3.Απολυτήριο Γραμματικών Γνώσεων (εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής ή πτυχίο ΤΕΙ ή πτυχίο ΑΕΙ). (επικυρωμένο)

4. Να είχε ενεργό συμμετοχή, ως Καλαθοσφαιριστής, σε Σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για μία τουλάχιστον πενταετία (5) την οποία βεβαιώνει η Ε.Ο.Κ. ή Ε.Σ.Κ.

5.Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (επικυρωμένη).

6.Ιατρική βεβαίωση (από Παθολόγο Δημοσίου ή Ιδιώτη)

7. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη» (Πιέστε εδώ)

  • Το τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

e-genius.gr ...intelligent web software