Υποτροφίες ΣΕΠΚ με αποκλειστική δωρεά του Ι.Σ.Ν.

There are no translations available.

Sepk logoO Σύνδεσμός μας με βασικό του στόχο την επιμόρφωση των μελών του προγραμματίζει την αποστολή προπονητών-μελών του στις Η.Π.Α. το μήνα Οκτώβριο του έτους 2018 με υποτροφίες που υλοποιούνται με αποκλειστική δωρεά από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπονητές-μέλη του ΣΕΠΚ να υποβάλλουν αίτηση στο email του Συνδέσμου ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) από την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 έως την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 (βλ. Αίτηση Υποτροφίας ΣΕΠΚ).

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να έχει κάποιος δικαίωμα να υποβάλει αίτηση είναι:

(α) Μέλος του Σ.Ε.Π.Κ. για δυο τουλάχιστον έτη

(β) Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

(γ) Παρακολούθηση Σεμιναρίων του ΣΕΠΚ, κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας.

Όσοι ενδιαφέρονται, πρέπει να καταθέσουν αίτηση στα γραφεία του Σ.Ε.Π.Κ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και ό,τι άλλο νομίζει ο υποψήφιος ότι θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του όπως: βεβαιώσεις σεμιναρίων, ομάδες που έχει καθοδηγήσει, ανάδειξη παικτών, διακρίσεις κλπ.

Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη επιπλέον: όλα τα παραπάνω (προπονητική εμπειρία, διακρίσεις, σεμινάρια) καθώς επίσης το ήθος, η προσωπικότητα και η εν γένει συμμετοχή του στις εκδηλώσεις του Σ.Ε.Π.Κ.


e-genius.gr ...intelligent web software