ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΘΗΝΑ 2010

There are no translations available.

ΘΕΜΑΤΑ - SUBJECTS


ΜΠΑΟΥΕΡΜΑΝ - BAUERMANN
Καθοδηγώντας ένα σταρ: αρχές, κίνητρα & ομαδικότητα
Coaching a super star : Principles, Motivation and teameork
Προπόνηση νεαρών παικτών- επιθετικές αρχές & αυτοματισμοί
Coaching Young players: Offensive principles and automatics
Επιθετική φιλοσοφία Εθνικής Γερμανίας 2010
Offensive philosophy of German National team

ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗΣ - KALAFATAKIS
Αντιμετώπιση Pick n' Roll
Defending Pick n roll

ΖΟΥΡΟΣ - ZOUROS
Ζώνη 1-1-2-1
Zone 1-1-2-1
Θεμελίωση επιθετικών συνεργασιών
Grounding offensive collaborations

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ - RODOPOULOS
Αιφνιδιασμός
Fast break

ΑΓΓΕΛΟΥ - AGGELOU
Διαμόρφωση & υλοποίηση επιθετικής φιλοσοφίας
Formating of an offensive philosophy
Βασικές πρακτικές στην προσωπική άμυνα
Basic practics in individual defense

ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ - DIKAIOULAKOS
Επιθετική & αμυντική φιλοσοφία του Αθηναϊκού
Offensive and defensive philosophy of Athinaikos

e-genius.gr ...intelligent web software