Προσωρινοί πίνακες εισακτέων Σχολής Καλαθοσφαίρισης Γ' Επιπέδου

| Δελτία Τύπου

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης ενημερώνει για το εξής:

"Η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ' Επιπέδου σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Πάτρα - Ηράκλειο, αφού έλαβε υπόψη της:

α) Το άρθρο 1 "Επιτροπή Διοίκησης – Γραμματέας Αρμοδιότητες" και τα άρθρα 6 & 8 Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Δικαιολογητικά Συμμετοχής αντίστοιχα, της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/319052/5-7-2022) Απόφασης ίδρυσης της Σχολής (ΦΕΚ 4193/Β΄/08- 08-2022)
β) Το άρθρο 3 του Ν.2725/1999, όπως ισχύει σήμερα.
γ) Τον έλεγχο των αιτήσεων των Υποψηφίων Σπουδαστών και των επισυναπτόμενων υποβληθέντων δικαιολογητικών.
δ) Το πρακτικό της από 14/11/2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Διοίκησης Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ΄ Επιπέδου.

Αποφάσισε την έγκριση και ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων εισακτέων και απορριπτέων για την Σχολή Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ΄ Επιπέδου σε Αθήνα
– Θεσσαλονίκη – Πάτρα - Ηράκλειο ως εξής:
Α. Εισακτέων που πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής.
Β. Απορριπτέων λόγω ελλιπών δικαιολογητικών ή/ και προϋποθέσεων

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης έως την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022. Οι ενστάσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, δύναται να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΓΓΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 213 131 6000

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ"

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software