Οι προσωρινοί πίνακες εισακτέων και απορριπτέων για την Σχολή Α' Κατηγορίας της Αθήνας

| Δελτία Τύπου

Ο ΣΕΠΚ ενημερώνει για τους προσωρινούς πίνακες εισακτέων και απορριπτέων για την Σχολή Προπονητών Α' Επιπέδου στην Αθήνα, όπως αυτοί προέκυψαν από τη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Οι αποφάσεις πάρθηκαν, λαμβάνοντας υπ' όψιν:
1. Το άρθρο. 6 της υπ’ αριθ. ΓΓΑ/12272/30-04-2024 απόφασης (ΦΕΚ 2743/Β/14.05.2024) που αφορά στις προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών.
2. Το άρθρο 3 του Ν.2725/1999 που αφορά στα κωλύματα που συντρέχουν περί συμμετοχής των υποψηφίων
3. Τον έλεγχο των αιτήσεων των υποψηφίων και των επισυναπτόμενων υποβληθέντων δικαιολογητικών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Οι προσωρινά απορριπτέοι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης έως την 1/7/2024. Οι ενστάσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, δύναται να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΓΓΑ (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε μας στα τηλέφωνα 213 131 6413 κο Κ. ΑΓΓΕΛΟΥ και 213 131 6065 κα Μ. ΣΤΕΛΛΑ.

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software