Οι οριστικοί πίνακες εισακτέων και απορριπτέων για την Σχολή Α' Κατηγορίας της Αθήνας

| Δελτία Τύπου

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης ενημερώνει τα μέλη του πως η Επιτροπή ∆ιοίκησης της Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Α΄ Επιπέδου στην Αθήνα, κατά τη Συνεδρίαση της η οποία πραγματοποιήθηκε στις 03.07.2024, και αφού έλαβε υπόψιν :

α) Το άρθρο 1 "Επιτροπή Διοίκησης – Γραμματέας Αρμοδιότητες" και τα άρθρα 6 & 8 Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Δικαιολογητικά Συμμετοχής αντίστοιχα, της υπ’ αριθ. ΓΓΑ/12272/30-04-2024, Απόφασης ίδρυσης της Σχολής (ΦΕΚ 2743/Β΄/14-05-2024)

β) Το άρθρο 3 του Ν.2725/1999, όπως ισχύει σήμερα.

γ) Τον έλεγχο των ενστάσεων των υποψηφίων σπουδαστών και των επισυναπτόμενων σε αυτές δικαιολογητικών αποφάσισε την έγκριση και ανακοίνωση των οριστικών πινάκων επιτυχόντων-απορριπτέων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software