Ίδρυση Σχολής Προπονητών Γ΄Κατ. στην Αθήνα

| Δελτία Τύπου

Καλούνται οι υποψήφιοι της Σχολής Προπονητών Γ' Κατηγορίας να καταθέσουν το φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στη Σχολή.

Σας επισημαίνουμε τα εξής :

1. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επικυρωμένα.

2. Η κατάθεση του φακέλου για τους υποψηφίους που διαμένουν στην Αθήνα θα γίνεται είτε στα γραφεία του ΣΕΠΚ είτε στην Γ.Γ.Α . Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (εκτός Αθήνας ) η αποστολή γίνεται ταχυδρομικά απευθείας στην ΓΓΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, Τ.Κ. 15180, ΜΑΡΟΥΣΙ) από σήμερα έως της 13/11/2013

Το πρόγραμμα (μέρες & ώρες των μαθημάτων) θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

1. Να έχει ηλικία 23-45 ετών.

2. Αίτηση συμμετοχής (Πιέστε εδώ)

3.Απολυτήριο Γραμματικών Γνώσεων (εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής ή πτυχίο ΤΕΙ ή πτυχίο ΑΕΙ). (επικυρωμένο).

4. Να είχε ενεργό συμμετοχή, ως Καλαθοσφαιριστής, σε Σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για μία τουλάχιστον πενταετία (5) την οποία βεβαιώνει η Ε.Ο.Κ. ή Ε.Σ.Κ.

5.Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (επικυρωμένη).

6.Ιατρική βεβαίωση (από Παθολόγο Δημοσίου ή Ιδιώτη)

7. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη» (Πιέστε εδώ)

  • Το τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software