Διευκρινήσεις ΣΕΠΚ για τα συμβόλαια ως προϋπόθεση συμμετοχής σε Σχολή Β΄ Κατ.

| Δελτία Τύπου

Διευκρινίζεται ότι:


- Συμβόλαια/Συμβάσεις/Ιδ. Συμφωνητικά που έχουν υπογραφεί μεταξύ προπονητών και σωματείων σε προγενέστερο χρόνο μπορούν βέβαια να χρησιμοποιηθούν για τον ανωτέρω σκοπό


- Η προσκόμιση του ιδιωτικού συμφωνητικού για τη συμμετοχή στις σχολές προπονητών έχει ορισθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση από τη Γ.Γ.Α

Οι χρησιμοποιούμενοι όροι : συμβόλαιο, ιδιωτικό συμφωνητικό, σύμβαση εργασίας-έργου ή οποιαδήποτε άλλη ορολογία χρησιμοποιείται για να αναφερθούμε στην έγγραφη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ προπονητή και σωματείου αφορούν στο ίδιο πράγμα.

 

Η θέση του ΣΕΠΚ στην προϋπόθεση αυτή είναι η εξής όπως εστάλη στον Υφυπουργό Αθλητισμού στις 05 Μαϊου 2017:


Ημερ.:       Αθήνα, Παρασκευή 5 Μαΐου 2017

Αρ. Πρωτ : 8511/17

Προς:         Υφυπουργό Αθλητισμού, κ. Γιώργο Βασιλειάδη

Θέμα:         «Επιστολή σχετικά με ιδιωτικό συμφωνητικό»

Αξιότιμε κ. Βασιλειάδη,

Κατόπιν ενημέρωσής μας από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου σας ότι για τη συμμετοχή προπονητών στις Σχολές Β΄ Κατηγορίας θα απαιτείται, για την απόδειξη της προπονητικής εμπειρίας των υποψηφίων, ιδιωτικό συμφωνητικό του με την ομάδα στην οποία απασχολείτο ο προπονητής, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Έως σήμερα, η προϋπόθεση της απόδειξης της προπονητικής εμπειρίας για τους συμμετέχοντες στη Σχολή Β΄ Κατηγορίας πληρούτο με την προσκόμιση βεβαιώσεως απ’ την αρμόδια Ένωση, Ομοσπονδία κτλ. απ’ την οποία προέκυπτε η απασχόλησή του ως προπονητή σε ομάδα καλαθοσφαίρισης.

Με δεδομένο ότι οι νέοι προπονητές που λαμβάνουν δίπλωμα προπονητή Γ΄ Κατηγορίας, τις περισσότερες φορές απασχολούνται σε ομάδες χωρίς αμοιβή προκειμένου να αποκτήσουν τις πρώτες τους εμπειρίες ως προπονητές και ως εκ τούτου δεν υπεισέρχονται στη διαδικασία υπογραφής ιδιωτικών συμφωνητικών είναι περισσότερο από βέβαιο ότι η πλειοψηφία των ενδιαφερομένων για τη Σχολή Β΄ Κατηγορίας δεν θα πληροί το συγκεκριμένο ως άνω απαιτούμενο.

Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι είναι θεμιτό και σύμφωνο με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, στις ιδρυόμενες σχολές Β΄ Κατηγορίας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να έχουν ως ισχύει έως σήμερα και η ως άνω προϋπόθεση της προσκόμισης ιδιωτικού συμφωνητικού να ισχύσει από το επόμενο έτος αφού υπάρξει από σήμερα σχετική ενημέρωση στους προπονητές.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς.

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software