ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

| Δελτία Τύπου

Sepk logo Εν όψει της έναρξης της αγωνιστικής χρονιάς 2018-2019 και προς αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών για τα μέλη μας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

                Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.4 του Κανονισμού Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (Υ.Α. 11671/2005 ΦΕΚΒ΄407/2005), προπονητής, ο οποίος έχει συμβληθεί με σωματείο ή Κ.Α.Ε., με την ιδιότητα αυτή ή ως τεχνικός Σύμβουλος ή τεχνικός Διευθυντής ή ως συνεργάτης-προπονητής, ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ να παρέχει τις υπηρεσίες του και σε οποιοδήποτε άλλο σωματείο ή Κ.Α.Ε. έστω και χωρίς αμοιβή.

                Σε περίπτωση κατά την οποία περιέλθει εις γνώσιν του ΣΕΠΚ κατόπιν καταγγελίας ή με άλλο τρόπο γνωστοποίησης, περίπτωση μέλους το οποίο απασχολείται σε δύο ομάδες την ίδια χρονική περίοδο, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία και εφόσον διαπιστωθεί η παράβαση της ως άνω διατάξεως, θα επιβληθεί η προβλεπόμενη σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη ποινή, δηλαδή ανάκληση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του προπονητή.

                Ως εκ τούτου εφιστούμε την προσοχή στα μέλη μας για την τήρηση του Κανονισμού και των διατάξεων αυτού ειδικά όσον αφορά στην ανωτέρω απαγόρευση.

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software