Πρόσκληση σε τακτική Συνέλευση

| Δελτία Τύπου

Sepk logo Σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού του Συνδέσμου μας, καλούνται τα τακτικά μέλη σε τακτική Γενική Συνέλευση, ενώ οι αιτήσεις υποψηφίων μελών για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται εγγράφως μέχρι και της προτεραίας των αρχαιρεσιών στη γραμματεία του Συνδέσμου.

Sepk logo Σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού του Συνδέσμου μας, καλούνται τα τακτικά μέλη σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΣΕΠΚ στη Θεσσαλονίκη (εγκαταστάσεις Μίκρας) με θέματα:
1. Διοικητικός απολογισμός του Συνδέσμου για το χρονικό διάστημα από 10-6-2016 έως 25-6-2018, έγκριση αυτού και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Οικονομικός απολογισμός διαχειριστικής χρήσης, έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, έγκριση οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έγκριση νέων μελών
4. Διάφορα θέματα
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή Αρχαιρεσιών και Αρχαιρεσίες προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής επιτροπής.
Η κατανομή των 15 εδρών του Δ.Σ. είναι η εξής κατά γεωγραφική περιφέρεια:
Αθήνα – Πειραιάς 8, Θεσσαλονίκη 3, Βορείου Ελλάδας (εκτός Θεσ/κης) 1,
Πάτρας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 1, Κεντρικής Ελλάδας – Ηπείρου 1,
Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 1.

Στη Γ.Σ. μετέχουν και ψηφίζουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη (Άρθρο 18 Καταστατικού).
Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και να εκλεγούν τα μέλη που θα είναι ταμειακώς εντάξει (Άρθρο 21 Καταστατικού).

Στις αιτήσεις υποψηφιότητας, ο υποψήφιος αναγράφει υποχρεωτικά την γεωγραφική περιφέρεια εκ των παραπάνω, στην έδρα της οποίας διαμένει μόνιμα κατά τον χρόνο των αρχαιρεσιών π.χ. Μόνιμος κάτοικος Αθήνας δεν μπορεί να διεκδικήσει την έδρα της Κρήτης- Αιγαίου, αλλά μόνο μία εκ των εδρών της Αθήνας-Πειραιά.

Αιτήσεις υποψηφίων μελών για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται εγγράφως αυστηρώς μέχρι και της προτεραίας των αρχαιρεσιών στη γραμματεία του Συνδέσμου.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 25 Αυγούστου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν θα υπάρξει η κατά το καταστατικό απαιτούμενη απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει για τρίτη φορά στις 26 Αυγούστου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 στον ίδιο τόπο με τα ίδια ως άνω θέματα.
Η Γενική συνέλευση θα ολοκληρωθεί με τη διαδικασία των αρχαιρεσιών

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software