Υπόμνημα για επέκταση κάρτας προπονητή καλαθοσφαίρισης

| Δελτία Τύπου

Sepk logo Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης υπέβαλε υπόμνημα προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κ. Λευτέρη Αυγενάκη, και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Γιώργο Μαυρωτά, προκειμένου για την επέκταση της κάρτας προπονητή σε όλες τις κατηγορίες και τις ηλικιακές βαθμίδες, για να διασφαλιστεί η ορθή εκμάθηση του αθλήματος και η εξασφάλιση της αξιοπιστίας των διδασκόντων την καλαθοσφαίριση από τις μικρότερες ηλικίες έως τα υψηλότερα πρωταθλήματα. 

Αναλυτικά το υπόμνημα που κατατέθηκε:

"Αξιότιμοι κύριοι,

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης αποτελεί το ανώτατο αντιπροσωπευτικό όργανο των Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης και εκπροσωπεί το σύνολο των Ελλήνων Προπονητών σε όλη την επικράτεια και σε διεθνές επίπεδο.

Είναι διαρκής συμμετοχή του στα θέματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του και η αναζήτηση λύσεων μεταξύ άλλων και με τοποθετήσεις και παρεμβάσεις στους αρμόδιους φορείς και για το λόγο αυτό, με αφορμή τις διεργασίες για την επεξεργασία του Αθλητικού Νόμου, θα θέλαμε να θέσουμε υπ' όψιν σας το πάγιο αίτημά μας για την επέκταση της κάρτας προπονητή σε όλες τις κατηγορίες και ηλικιακές βαθμίδες, αίτημα που έχουμε θέσει κατ' επανάληψη σε όλες τις ηγεσίες του Υπουργείου και με το οποίο έχουν συμφωνήσει όλοι οι πολιτειακοί φορείς αλλά έως σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί και συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2725/99 (άρθρο 31) και την κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσα Υ.Α. με αρ.11671/2005 (ΦΕΚ 407/2005- Κανονισμός Προπονητών Καλαθοσφαίρισης), απόδειξη της νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή καλαθοσφαίρισης είναι α) η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή η οποία χορηγείται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Ν.2725/99 β) η κατοχή του δελτίου ταυτότητας προπονητή καλαθοσφαίρισης, το οποίο χορηγείται εφόσον ο προπονητής έχει λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για την κατοχύρωση του οποίου ο ΣΕΠΚ έχει πρωταγωνιστήσει, επιμελείται δε της εκδόσεως και ανανεώσεως αυτού ενώ το δελτίο αυτό θεωρείται και από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Σήμερα, υποχρέωση εφαρμογής αυτής της διάταξης έχουν όλες οι ομάδες που αγωνίζονται σε πρωταθλήματα Α΄τοπικής κατηγορίας και άνω. Πάγιο αίτημα του Συνδέσμου μας είναι η επέκταση της υποχρέωσης κατοχής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και του δελτίου ταυτότητας προπονητή σε όλους τους προπονητές που απασχολούνται σε όλες τις κατηγορίες πρωταθλημάτων και σε όλες τις βαθμίδες (μίνι, κορασίδες, παιδικό κλπ).

Η επέκταση δε αυτή είναι εξαιρετικής σημασίας καθώς με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ορθή εκμάθηση του αθλήματος και η εξασφάλιση της αξιοπιστίας των διδασκόντων την καλαθοσφαίριση από τις μικρότερες ηλικίες έως τα υψηλότερα πρωταθλήματα.

Με δεδομένο ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.9 του Συντάγματος "Ο αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους", θεωρούμε ότι η προστασία των αθλητικού δυναμικού της χώρας μας είναι μέριμνα της Πολιτείας και η βάση για την προστασία αυτή θεμελιώνεται από
τους ανθρώπους που είναι πιστοποιημένοι, εκπαιδευμένοι και με επαρκώς αξιολογημένη γνώση και κατάρτιση για να διδάξουν τους αθλητές/τριες από την πιο μικρή ηλικία έως την υψηλότερη βαθμίδα και διάκριση.

Είναι λοιπόν ύψιστης σημασίας για τον ελληνικό αθλητισμό και την ανάπτυξή του, οι αθλητές να μην διδάσκονται και καθοδηγούνται από άτομα που βαπτίζονται "προπονητές" (όπως συμβαίνει σε πολλά σωματεία και ομάδες) χωρίς τα τυπικά αλλά και ουσιαστικά προσόντα αλλά από τους ανθρώπους που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου για να αναλάβουν ένα τόσο σημαντικό έργο όπως η διδασκαλία ενός αθλήματος, η υγιής διαπαιδαγώγηση των αθλητών, η μεθοδευμένη καθοδήγηση μέσω της ψυχικής και σωματικής ανάπτυξης και εξέλιξης.

Είναι καταφανές ότι η κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή και δελτίου ταυτότητας προπονητή σε όλες τις κατηγορίες και βαθμίδες του αθλήματος λόγω της σπουδαιότητάς της, θα πρέπει να ενταχθεί στις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου και να υλοποιηθεί η εφαρμογή της σε όλες τις ομάδες, κατηγορίες και ηλικιακές βαθμίδες. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπ' όψιν σας το αίτημά μας αυτό και ενεργήσετε τα δέοντα.

Μετά τιμής
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΚ"

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software