Ανακοίνωση για τα μέλη του ΣΕΠΚ

| Δελτία Τύπου

Το Δ.Σ. του ΣΕΠΚ μετά από ομόφωνη απόφασή του και σύμφωνα με το άρθρο έξι (6) του καταστατικού του ΣΕΠΚ, ανακοινώνει ότι για το έτος 2021 η μηνιαία συνδρομή για τα μέλη του μειώνεται στο ήμισυ, ήτοι η μηνιαία συνδρομή ανέρχεται για το έτος 2021 στο ποσό των 2,50 ευρώ (δύο ευρώ και πενήντα λεπτά) και η ετήσια στο ποσό των 30,00 ευρώ (τριάντα ευρώ). 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΚ

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software