Διευκρινίσεις και Δικαιολογητικά για Σχολή Προπονητών Β' Κατηγορίας

| Δελτία Τύπου

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης ενημερώνει τα μέλη του για την Σχολή Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Β' Κατηγορίας. Οι διευκρινίσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα. 

Α. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη σχολή Β' κατηγορίας της ΓΓΑ, διευκρινίζεται ότι:
• Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

• Ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει με την αίτηση του την πόλη στη σχολή της οποίας θέλει να συμμετέχει (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο). Μετά την υποβολή των αιτήσεων, θα εξετασθεί η δυνατότητα επέκτασης της Σχολής και σε άλλες πόλεις (εκτός των άνω τεσσάρων) εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις (ελάχιστος αριθμός υποψηφίων κλπ.).

• Όσον αφορά στην απαιτούμενη προϋπόθεση της προπονητικής εμπειρίας πρέπει οι υποψήφιοι να υποβάλλουν:
◦ Ιδιωτικό συμφωνητικό εργασίας με αναγνωρισμένο από τη ΓΓΑ αθλητικό σωματείο ή αθλητικό φορέα διαρκείας τουλάχιστον 8 μηνών ως προπονητής Γ' κατηγορίας. Στο συμφωνητικό αναφέρεται η αμοιβή (ελάχιστη 3,9 ευρώ ανά ώρα). Το συμφωνητικό θα πρέπει να αναφέρετε σε διάστημα μετά την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Γ κατηγορίας. Το συμφωνητικό είτε αναρτάται στο ΕΡΓΑΝΗ είτε θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (ακόμη και με εκπρόθεσμη θεώρηση).
◦ Βεβαίωση του Σωματείου ή του αθλητικού φορέα που εργάσθηκε ο προπονητής με αναφορά των μηνών συνεργασίας.

• Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η παρακολούθηση σεμιναρίου. Η παρακολούθηση προκύπτει από έγγραφο διπλώματος ή σχετικής βεβαίωσης. Όσοι δεν παραλάβατε τα διπλώματα σας απ' τη συμμετοχή σας στα διαδικτυακά σεμινάρια του ΣΕΠΚ, απευθυνθείτε στη γραμματεία του ΣΕΠΚ για τη χορήγησή τους.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση - Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά

2) Γενικές Οδηγίες

3) Ιατρική γνωμάτευση

4) Υπεύθυνη Δήλωση Για Σχολή Προπονητών Καλαθοσφαίρισης

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software