Ενημέρωση για την Ίδρυση Σχολής Α' Κατηγορίας

| Δελτία Τύπου

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης ενημερώνει τα μέλη του πως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για την Ίδρυση Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Α' Κατηγορίας στην Αθήνα. Το προσεχές διάστημα, η Επιτροπή Διοίκησης θα ενημερώσει για τις λεπτομέρειες και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών είναι:

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπληρώνοντας το 21ο έτος της ηλικίας τους έως 31.12.2022).
3. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας βεβαίωση περί ισοτιμίας).
4. Να είναι κάτοχος Διπλώματος Β' Επιπέδου και αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
5. Να έχει ασκήσει, από την ημερομηνία απόκτησης της άδειας επαγγέλματος προπονητή Β' Επιπέδου κατηγορίας, το επάγγελμα του προπονητή (Β' Επιπέδου) για τουλάχιστον δύο (2) αγωνιστικές περιόδους ήτοι τουλάχιστον δεκαέξι (16) μήνες, το οποίο να το βεβαιώνει το Σωματείο, η ένωση ή η Ομοσπονδία,σε αναγνωρισμένο από τη Γ.Γ.Α. αθλητικό σωματείο τούτο αποδεικνυόμενο από: α) αντίγραφο της σχετικής σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" ή θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (ΤΑΧΙS) και β) βεβαίωση του φορέα απασχόλησης με σαφή αναφορά στη διάρκεια απασχόλησης σε μήνες και το άθλημα στο οποίο εργάστηκε ως προπονητής.
6. Να έχει παρακολουθήσει ένα (1) τουλάχιστον σεμινάριο προπονητών καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ως προπονητής Β' Επιπέδου.

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software