Ανάληψη Καθηκόντων Προπονητή σε Περισσότερες από μια Ομάδες

| Νέα του Σ.Ε.Π.Κ.
Σε απάντηση ερωτημάτων μελών μας σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων προπονητή ή τεχνικού συμβούλου κλπ σε περισσότερες από μια ομάδες, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Κανονισμού Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (Υ.Α. 11671/2005, ΦΕΚ τ.Β΄ 4-7/29-3-2005), προπονητής ο οποίος έχει συμβληθεί με σωματείο, με την ιδιότητα αυτή ή ως τεχνικός Σύμβουλος ή Τεχνικός Διευθυντής ή ως συνεργάτης-προπονητής, απαγορεύεται να παρέχει τις υπηρεσίες του και σε οποιοδήποτε άλλο σωματείο ή Τ.Α.Κ. ή Κ.Α.Ε., έστω και χωρίς αμοιβή.
Σε περίπτωση παραβάσεως των ανωτέρω διατάξεων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 8 του Κανονισμού Προπονητών Καλαθοσφαίρισης ποινές.


Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π.Κ. κατά την εξέταση κάθε καταγγελλόμενης προς αυτό παραβάσεως, προκειμένου να λάβει απόφαση απ’ αυτής, λαμβάνει υπ’ όψη του κι αξιολογεί όλες τις ειδικότερες συνθήκες και τα στοιχεία που αφορούν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.


Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διάταξη είναι συνδικαλιστικού περιεχομένου κι έχει τεθεί στον Κανονισμό μας κατόπιν επιθυμίας της πλειοψηφίας των μελών μας. Για οποιαδήποτε τροποποίησή της πρέπει να ληφθεί απόφαση της Γ.Σ. του Σ.Ε.Π.Κ. και να τροποποιηθεί ο ήδη ισχύων Κανονισμός Προπονητών Καλαθοσφαίρισης με την έκδοση νέας Υ.Α.

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software