ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕΠΚ ΠΑΤΡΑΣ

| Νέα του Σ.Ε.Π.Κ.

Sepk logo Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕΠΚ ΠΑΤΡΑΣ

                Σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού του ΣΕΠΚ και του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας Τοπικών Γραφείων ΣΕΠΚ, πληρουσών των προϋποθέσεων που απαιτούνται από τον ανωτέρω Κανονισμό για την ίδρυση τοπικού γραφείου Πάτρας,

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπονητές από την γεωγραφική περιοχή της Πάτρας σε συνέλευση την Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015 και ώρα 14:30 στο ΚΛ. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, προκειμένου να εκλέξουν Τριμελή Επιτροπή Διοίκησης του τοπικού Γραφείου Πάτρας.

                Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ενεργοί προπονητές στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια και μέλη του ΣΕΠΚ, οι δε υποψηφιότητες να δηλωθούν στον κ. Καλαντζή Τάκη έως την 24η Μαρτίου 2015.

                Η εκλογή Τριμελούς Επιτροπής Διοίκησης είναι απαραίτητη προκειμένου να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους προπονητές της Γεωγραφικής Περιφέρειας της Πάτρας η πρόταση για τη δημιουργία τοπικού γραφείου Πάτρας προς το Δ.Σ. του ΣΕΠΚ και να εγκριθεί απ’ αυτό η ίδρυση και η λειτουργία του, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές απαιτούμενες προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Τοπικών Γραφείων ΣΕΠΚ.

                Η συμμετοχή των συναδέλφων προπονητών Πάτρας στην προσπάθεια αυτή θα βοηθήσει στην επιτυχία της.

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software