Πρόταση ΣΕΠΚ πρός Υπουργείο Εργασίας για την ασφάλιση των Προπονητών

| Νέα του Σ.Ε.Π.Κ.

Sepk logo Ο ΣΕΠΚ στην προσπάθεια του να επιλυθεί το ασφαλιστικό πρόβλημα των προπονητών κατέληξε στην παρακάτω πρόταση την οποία έχει αποστείλει στο Υπουργείο Εργασίας και αναμένει συνάντηση για εξεύρεση λύσης.

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αξιότιμοι κύριοι,

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, με έτος ίδρυσης το 1972 και με αριθμό μελών σήμερα περί τους 4.000 πιστοποιημένους προπονητές καλαθοσφαίρισης, αποτελεί το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης και έναν επαγγελματικό σύνδεσμο με σκοπό, μεταξύ άλλων, την κατοχύρωση, προάσπιση και ανάπτυξη του επαγγέλματος του προπονητή καλαθοσφαίρισης.

Η πλειοψηφία των μελών του ΣΕΠΚ απασχολείται κατά κύριο λόγο σε ερασιτεχνικά σωματεία, τα οποία τα τελευταία χρόνια δεν λαμβάνουν κρατικές επιχορηγήσεις και προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στα πάγια έξοδά τους με δωρεές, συνδρομές και με την προσωπική συμβολή και εθελοντισμό των παραγόντων τους.

Η έλλειψη πόρων των σωματείων είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οδηγούνται σε λύσεις όπως η απασχόληση ως προπονητών προσώπων μη πιστοποιημένων ή η μη ασφαλιστική κάλυψη των προπονητών, η μη υπογραφή συμβάσεων εργασίας κλπ.

Είναι πάγιο αίτημα του ΣΕΠΚ η επιβολή της υπογραφής συμβάσεων εργασίας αλλά και η εξεύρεση λύσης στο ασφαλιστικό ζήτημα που αφορά στην πλειοψηφία των Ελλήνων Προπονητών.

Το ζήτημα της ασφάλισης των προπονητών των ερασιτεχνικών σωματείων αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εδώ και πολλά χρόνια χωρίς ωστόσο να βρεθεί μια λύση η οποία θα οδηγήσει στην απεικόνιση αυτής της ασφάλισης.

Επιγραμματικά, συνοψίζουμε τα επιμέρους θέματα της ασφάλισης των προπονητών ως εξής:

ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 1. Το υψηλό ασφάλιστρο το οποίο πολλές φορές αγγίζει το 40% των αποδοχών
 2. Η έλλειψη εσόδων του μεγαλύτερου αριθμού των ερασιτεχνικών σωματείων
 3. Η αντικειμενική δυσκολία να μετατραπούν τα ερασιτεχνικά σωματεία σε εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με επιπλέον έξοδα διαχείρισης (π.χ. λογιστής)
 4. Τα εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα του συνόλου σχεδόν των προπονητών

Αποτέλεσμα:Η αποφυγή ασφάλισης με κάθε τρόπο

ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΛΥΣΗΣ

Θεωρούμε ότι η εξεύρεση μιας προσιτής λύσης θα βοηθήσει:

 • στην αποφυγή ανασφάλιστης εργασίας προπονητών
 • στη διασφάλιση παροχών ασθενείας και σύνταξης για τους προπονητές
 • στην ενίσχυση των εσόδων του ΕΦΚΑ
 • στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων καθώς το εισόδημα των προπονητών θα δηλώνεται και θα υπόκειται σε φόρο
 • στην νόμιμη προστασία και διευκόλυνση των ερασιτεχνικών σωματείων
 • Σύνταξη, Ασθένεια σε Είδος & Χρήμα, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, Εργατική Εστία
 • εισφορές εργαζομένου 10,87%
 • εργοδότη 19,29%
 • Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αμείβεται με τα Κατώτατα Όρια, παρέχεται η δυνατότητα Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς (Ε.Ε.Ε.) σε ποσοστό 6,66%, καλύπτοντας ο ΕΦΚΑ τις εισφορές του κλάδου σύνταξης του εργαζομένου
 • Για την κατηγορία των εργαζομένων κάτω των 25%, παρέχεται η δυνατότητα επιδότησης της εισφοράς του εργοδότη κατά 6,67%

Η πρότασή μας

Την παρούσα στιγμή, παρέχεται μέσω του ΕΦΚΑ το Πακέτο Κάλυψης 103 το οποίο και καλύπτει τους εξής κλάδους:

Τα συγκεκριμένα ασφάλιστρα είναι:

Δηλαδή οδηγούμαστε σε ένα συνολικό ασφάλιστρο = 30,16%

Ωστόσο σε ειδικές περιπτώσεις παρέχεται από τον ΕΦΚΑ δυνατότητα μειωμένων ασφαλίστρων. Συγκεκριμένα:

ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, υποβάλλουμε πρόταση/ αίτημά μας, να αντιμετωπισθεί ο κλάδος των προπονητών ως μια ειδική κατηγορία απασχολούμενων που προσφέρουν έργο συνήθως ως συμπληρωματικό της κύριας εργασίας τους. Διότι κανείς ερασιτέχνης προπονητής δεν μπορεί σήμερα να επιβιώσει από τα εισοδήματα που προέρχονται από αυτή – την δευτερεύουσα – απασχόλησή του. Επίσης μια τέτοια εξαίρεση θα διευκολύνει στο μέγιστο και τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία που αποτελούν σήμερα την κοιτίδα του ελληνικού αθλητισμού έχοντας όμως παράλληλα σημαντικά θέματα επιβίωσης

Συμπερασματικά λοιπόν προτείνουμε τη δημιουργία νέου Πακέτου Κάλυψης το οποίο θα περιλαμβάνει τις επιδοτήσεις εργοδοτικής (6,67%) και εργατικής (6,66%) εισφοράς για το σύνολο των προπονητών ανεξαρτήτου αν η απασχόληση είναι πλήρης ή μερική και ανεξαρτήτως αν οι απασχολούμενοι προπονητές είναι >25 ετών ή <25 ετών

Προτεινόμενο Πακέτο Κάλυψης

Ονομασία

% Εργοδότη

% Ασφ/νου

Συνολικό Ποσοστό

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

13,33

6,67

20

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

4,3

2,15

6,45

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

0,25

0,4

0,65

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΑΕΔ

1,2

1,2

2,4

ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ

0,06

0,1

0,16

ΛΠΕΑΕ ΟΑΕΔ

0,15

0

0,15

ΟΕΚ

0

0

0

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

0

0,35

0,35

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19,29

10,87

30,16

Επιδότηση Εργοδοτικών Εισφορών (6,67%)

-6,67

   

Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς Εισφορών (6,66%)

 

-6,66

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13,02

4,21

17,23

Η προτεινόμενη λύση παρέχει όφελος και για τους έλληνες προπονητές αλλά και για την Πολιτεία, η οποία σήμερα ούτως ή άλλως καλείται να περιθάλπει ανασφάλιστους πολίτες ενώ με την ως άνω πρόταση, ο κρατικός μηχανισμός θα αποκτήσει έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές αλλά και από τον αντίστοιχο φόρο εισοδήματος.

Η συνεισφορά σας στην επίλυση ενός χρόνιου ζητήματος είναι μεγάλης σημασίας και θα αποτελέσει τη διέξοδο στο πρόβλημα

Μετά τιμής

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ                  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software