Ανακοίνωση Υποτροφιών ΣΕΠΚ έτους 2019

| Δελτία Τύπου

Sepk logo O Σύνδεσμός μας με βασικό του στόχο την επιμόρφωση των μελών του προγραμματίζει την αποστολή προπονητών-μελών του στις Η.Π.Α. το μήνα Οκτώβριο του έτους 2019 με υποτροφίες που υλοποιούνται με αποκλειστική δωρεά από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπονητές-μέλη του ΣΕΠΚ να υποβάλλουν αίτηση στο email του Συνδέσμου (sepk@sepk.gr) από την Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 έως και την Τρίτη 30 Απριλίου (βλ. Αίτηση Υποτροφίας ΣΕΠΚ).

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να έχει κάποιος δικαίωμα να υποβάλει αίτηση είναι:

(α) Μέλος του Σ.Ε.Π.Κ. για τρία (3)  τουλάχιστον έτη

(β) Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

(γ) Παρακολούθηση Σεμιναρίων του ΣΕΠΚ, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας.

(δ) Να έχει τακτοποιήσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις προς τον ΣΕΠΚ.

Όσοι ενδιαφέρονται, πρέπει να καταθέσουν αίτηση στα γραφεία του Σ.Ε.Π.Κ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και ό,τι άλλο νομίζει ο υποψήφιος ότι θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του όπως: προπονητική εμπειρία, συμμετοχή σε σεμινάρια, προπονητικές – αθλητικές διακρίσεις, συμμετοχή σε ανάδειξη αθλητών, κλπ.

 

Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη επιπλέον: όλα τα παραπάνω (προπονητική εμπειρία, διακρίσεις, σεμινάρια) καθώς επίσης το ήθος, η προσωπικότητα και η εν γένει συμμετοχή του στις εκδηλώσεις του Σ.Ε.Π.Κ.

Μετά την επιλογή των μελών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα οι επιλεγέντες θα πρέπει να καταθέσουν στο Σύνδεσμο το ποσό των ευρώ 1.000,00, το οποίο θα τους επιστραφεί πριν την αναχώρησή τους. Το ανωτέρω ποσό προορίζεται για να καλύψει το κόστος της ακύρωσης σε περίπτωση που ο επιλεγείς για υποτροφία προπονητής ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Διευκρινίζεται ότι σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να καλύψει το κόστος της ακύρωσης (π.χ. τη διαφορά της αξίας των αεροπορικών εισιτηρίων κατά το χρόνο της ακύρωσης, τυχόν πέναλτι κλπ, όπως το συγκεκριμένο κόστος θα διαμορφωθεί το χρόνο της ακύρωσης πλέον ή έλαττον των 1.000,00 ευρώ).

Οι προπονητές που θα επιλεχθούν για το πρόγραμμα υποτροφιών του ΣΕΠΚ υποχρεούνται να καταγράψουν όλες τις προπονήσεις που θα παρακολουθήσουν και να τις παραδώσουν ψηφιακά στον ΣΕΠΚ εντός δύο μηνών από την επιστροφή τους, ώστε να έρθουν σε γνώση όλων των προπονητών-μελών του Συνδέσμου.

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software